معرفی و آشنایی با Cisco

زمانیکه در مورد Firewall حرف می زنیم , Firewall را یک سخت افزار و یا نرم افزارفرض می کنیم که در درون شبکه قرار دارد و کار آن کنترل ترافیکی است که بین Segment های مختلف در حال عبور است.مانند Firewall ای که در شکل زیر می بینیم . که به این نوع Firewall , Network-based firewall گویند.Firewall خود می تواند بر روی یک سیستم مستقل اجرا شود مانند Microsoft Internet Connection Firewall که در این مورد آنها را به Host-based firewall می شناسند.هر دو این Firewall ها اساس کار یکسانی دارند.اساس کار Firewall ها فراهم آوردن روشی برای پیاده سازی Access Control Policy (کنترل سیاست های دسترسی) در شبکه است. به زبان ساده ترFirewall یک نقطه ای در شبکه است که سیاست های دستیابی به منابع سازمان در آنجا تعریف می شود و اجازه دسترسی به یک منبع و یا عدم دسترسی به آن منبع را می دهد.

علاوه بر این کار Firewall از شبکه داخلی در مقابل شبکه خارجی محافظت می کند. Firewall این اجازه را به ما می دهد که برای دسترسی به منابع شبکه یک سری نیازمنده ها تعریف کنیم و تضمین می کند تنها ترافیکی که دارای آن نیازمندی ها است قادر به عبور از شبکه ودسترسی به منابع خواهد بود. ۱٫۱خدماتی که یک Firewall می تواند انجام دهد : Firewall ها هر کدام دارای یک سری قابلیت خاصی می باشند که با توجه به نیاز شبکه از آنها استفاده می شود.اما همه Firewall ها یک سری ویژگی های مشترک دارند.

Device هــای سیــسکو چــون روتــر و ســوئیچ و سیــستم عامــل مخــتص بــه سیــسکو (IOS Cisco ( و نحوه ارتباط و پیکربندی اولیه هر کدام از آنها می باشد . در انتهای ایـن فـصل مـی آموزیـد کـه چگونـه بـا Device هایی چون router و switch ارتباط برقرار کرده و آنها را جهت استفاده در یک شبکه پیکربندی کنید .

(IOS (System operating Internetwork هسته مرکزی روتر و بیـشتر سـوئیچ هـای سیـسکو چـون سـوئیچ ۲۹۵۰ مـی باشد . در واقع سیستم عامل روترهای سیسکو همانند دیگر سیستم عامل ها وظیفه ذخیره و بازیابی فایـل ، مـدیریت حافظه و مدیریت سرویس های مختلف را به عهده دارد . این سیستم عامل فاقد محیط گرافیکی بوده و مبتنی بـر خـط فرمان می باشد لذا دارای یک واسط کاربری UI می باشد که به کمـک آن دسترسـی بـه فـرامین و پیکربنـدی تجهیـزات سیسکو امکان پذیر می باشد. IOS در دو mode پیکربندی می شود ، mode up set و دیگری CLI . :Set UP Mode هنگامی که روتر و یا بعضی از سوئیچ های سیسکو مثل سوئیچ ۲۹۵۰ را برای بـار نخـست راه انـدازی مـی کنیـد وارد mode up set شده و می توانید تنظیمات اولیه چون آدرس دهی و تنظیم پسوردها را انجـام دهیـد .

درواقـع یـک سـری سوالات به صورت متوالی از شما پرسیده می شود و می توانید با پاسخ دادن به هـر کـدام از آنهـا تنظیمـات اولیـه را در همین ابتدای کار انجام دهید .

البته این تنظیمات کامل نخواهند بود و برای تنظیم بیشتر می بایست به Mode دیگری مراجعه کرد . همچنین می توانید به جای پاسخ دادن به این سوالات مستقیما وارد Mode Setup شوید و در هنگام نیاز این تنظیمات را انجام دهید .

:(Common Line Interface) CLI (CLI (interface line-Command IOS Cisco جایگـاهی اسـت کـه مـی توانیـد تنظیمـات بیـشتری را روی روتـر و سـوئیچ انجام دهید. CLI یک محیط Base text می باشد به طوری که user در این محیط فرامین مورد نظرش را type می کند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *